BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DERGİLERİ:

Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi (Beykent University Journal of Strategic Studies):

2008, vol.1, no.1

2008, vol.1, no.2

2009, vol.2, no.1

2009, vol.2, no.2 

2010, vol.3, no.1

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (Beykent University Journal of Science and Technology):

2007, vol.1, no.1

2007, vol.1, no.2

2008, vol.2, no.1

2008, vol.2, no.2

2009, vol.3, no.1

2009, vol.3 no. 2

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences):

2007, vol.1, no.1

2007, vol.1, no.2

2008, vol.2, no.1

2008, vol.2, no.2

2009, vol.3, no.1

2009, vol.3, no.2


BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SEMPOZYUM KİTAPLARI:

1. Uluslararası strateji ve güvenlik çalışmaları sempozyum bildirileri (İstanbul, 17-18 Nisan 2008): Stratejik trendleri sorgulayarak yeni Orta Doğu (Proceedings of the first international symposium on the strategy and security studies (Istanbul, April 17-18, 2008): The new Middle East in questioning strategic trends) (Editör: Yrd.Doç.Dr. Sait Yılmaz)

2. Uluslararası strateji ve güvenlik çalışmaları sempozyum bildirileri (İstanbul, 16-17 Nisan 2009): 21. Yüzyılda ulusal savunma (Proceedings of the second international symposium on the strategy and security studies (Istanbul, April 16-17th, 2008): The National defense in the 21st century) (Editör: Yrd.Doç.Dr. Sait Yılmaz)

3’ncü Uluslararası strateji ve güvenlik çalışmaları sempozyum bildirileri, İstanbul 15-16 Nisan 2010: Enerji güvenliği  (Proceedings of the third international symposium on the strategy and security studies Istanbul, April 15-16 th 2010: The Energy security) (Editör: Yrd.Doç.Dr. Sait Yılmaz) İçindekiler (Contents) / Metin (Text) 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ'NDE BASILAN KİTAPLAR:

CENGİS T. ASİLTÜRK (Yrd.Doç.Dr.) - SİNEMADA DİYALEKTİK KURGU
MEHMET ERDOĞAN (Prof. Dr.) -
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLERLE SOYUT CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
MÜKERREM HİÇ (Prof. Dr.) -
KÜRESEL KRİZ
MÜKERREM HİÇ (Prof. Dr.) -
TURKISH ECONOMY AND POLITICS
METİN İNCEOĞLU (Prof. Dr.) -
TUTUM - ALGI - İLETİŞİM
AVNİ MORGÜL (Prof. Dr.) -
ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEYLERİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -
FAALİYET RAPORU (2008-2009) - FAALİYET RAPORU (2009-2010)

AKADEMİSYENLERİMİZİN ULUSLARARASI İNDEKSLİ DERGİLERDEKİ YAYINLARI:

İndeksli dergilerde yayınlanmış "Beykent Universitesi" adresli yayınlar (2009-2010):

İndeksli dergilerde yayınlanmış "Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi" adresli yayınlar (2008-2010):