Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri


Programın amacı çağımızın teknolojik gelişmelerine dayalı olarak sağlık ve temizlik kurallarına uygun, iyi iletişim kurabilen, bilinçli cilt bakımı  uygulamalarını yapabilen, malzemeleri ve preparatları tanıyarak, doğru kullanabilen, yaptığı işe uygun araç-gereç seçebilen, el-ayak bakımı,epilasyon, makyaj uygulamalarını tekniğine uygun yapabilen, sektörün istediği nitelikte teknik becerilere sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Programın eğitim dili Türkçe olup, hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Estetik ve güzellik konusu her zaman insanlık için çok önemli olmuştur.

İnsanlığın varolduğu ilk çağlardan itibaren daha güzel ve farklı görüntü içinde olma isteği başlamıştır.Güzelleşme uğrunda değişik arayışlar  ve akımlar gelişmiştir.Ancak bu konuda insan sağlığının yaşamsal önemi dikkate alındığında ; bu alanda çalışacak eğitimli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.Günümüze kadar uzanan bu çabalar bir çok kişi ve kurumu bir araya getirmiştir. Cilt Bakımı ve Güzellik programları 2001 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri bünyesi altında idi. Milli Eğitim Bakanlığı ve yüksek öğretim kurulu başkanlığı arasında ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu 10-07-2001 tarihinde kabul edilen 4702 sayılı kanun ile meslek liselerinden meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş sistemi kapsamında 2002 yılında eğitim öğretim
hayatına yüksek okullarda başlamıştır.

Öğr.Gör.Gül Nihan Güven YEŞİLDAĞ

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Sorumlusu